این زندانی پس از شورش زندان سقز مجددا بازداشت و به سلول انفرادی زندان سنندج منتقل شده است. وی قرار است ساعت چهار بامداد روز سه شنبه دوم اردیبهشت  اعدام شود.
وی هنگام وقوع جرم نوجوان بوده است.

 

photo_2020-04-19_15-29-22

 

 

photo_2020-04-19_12-15-49

چهاردهمین کشته شورش در زندان سپیدار اهواز
پس از گذشت ۲۰روز از شورش در زندان سپیدار اهواز، نام چهاردهمین کشته  این شورش اعلام شد. امیر کریمی‌زاده متولد ۱۳۶۵ توسط پاسداران جنایتکار در روز ۱۱فروردین در جریان شورش زندانیان در زندان سپیدار اهواز کشته شد.
یک هموطن اهوازی درباره وضعیت زندانیان در زندان سپیدار اهواز گفته است: «امیر کریمی‌زاده قبلاً به جرم سیاسی در زندان بود و آزاد شده بود. بعد از آزادی رفته بود خانه قاضی و اسلحه‌اش را گرفته بود و کتکش زده بود. به‌خاطر همین دوباره دستگیرش کردند».
وی درباره زندانی شورشی امیر کریمی‌زاده گفته است؛ «دلیرمردی بود، اهالی همه او را می شناختند و حرف زور قبول نمی‌کرد».

 
یکشنبه ۳۱فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah