روز یکشنبه ۳۱فروردین ماه ۱۳۹۹, اسماعیل مریدی, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی «دیزل آباد» کرمانشاه که در اعتصاب غذا بسر می برد در حرکتی اعتراضی لبهای خود را دوخته است.

این زندانی سیاسی در عین اینکه واجد شرایط اعطای آزادی مشروط یا حداقل مرخصی می باشد اما از این حق خود محروم مانده است و تنها گزینه پیش روی وی نافرمانی مدنی و اعتصاب غذا است.
بر پایه این گزارش, اسماعیل مریدی, پس از اعلام اعتصاب غذای اسماعیل مریدی مسئولان زندان مرکزی «دیزل آباد» کرمانشاه این زندانی سیاسی را از بند مشاوره ۳ این زندان به بند ۱۰ منتقل کردند و این زندانی سیاسی از زمان اعتصاب غذا از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده خود محروم است.
این زندانی سیاسی, در نامه ای سرگشاده در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, ضمن اعلام اعتصاب غذا دلایل خود از این نافرمانی مدنی را ممانعت ارگانهای امنیتی و دستگاه قضائی برای تائید درخواست آزادی مشروط خود دانست و اعلام کرد در مخالفت و اعتراض به این اقدام اعتصاب غذا کرده است.

 

 
یکشنبه ۳۱فروردین ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah