بخش کالبدشکافی بیمارستان دانشگاه بازل سوئیس با کالبد شکافی ۲۰ قربانی ویروس کرونا به یافته های مشترکی رسیده است.به گفته‌ الکساندر تسانکوف، یافته‌ها در این کالبدشکافی‌ها نشان می‌د‌هد که موارد زیر درهمگی ۲۰ قربانی مشترک بوده‌است:
فشار خون بالا داشته‌اند؛
شمار زیادی از آنها اضافه وزن داشته‌اند و شاخص توده‌ی بدنی آنها (BMI) بیشتر از ۳۰ بوده است که این عدد در برخی به ۶۰ هم می‌رسیده؛
یک سوم قربانیان به بیماری دیابت دچار بوده‌اند؛
و ۷۰ درصد آنها پیشینه مشکلات سرخرگ‌های کرونری (تاجی) دیده شده است.
التهاب رگ‌ها (واسکولیت) شدید اندام‌های مختلف
این پاتولوژیست (آسیب‌شناس) جالب‌ترین یافته‌ «در بین قربانیان کالبدشکافی‌شده، کمتر قربانی‌ای را می‌توان یافت که دچار عفونت ریوی شده باشد، بلکه آنچه زیر میکروسکوپ دیده‌ایم، اختلال شدید «ریزجریان» (Microcirculation) ریه است.»
اختلال «ریزجریان» به این معناست که روند تبادل اکسیژن دیگر عمل نمی‌کند و هر قدر اکسیژن به بیمار برسانید عمل نمی کند.

 

 

 

چهارشنبه ۳اردیبهشت ۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah