روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۲۰سازمان حقوق بشری نامه سرگشاده‌ای را منتشر کردند که در آن از دولت‌ها، رسانه‌ها، سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی خواستند تا به رژیم ایران فشار وارد کنند تا زندانیان سیاسی زن را در حالیکه ویروس جدید کرونا در زندان‌ها شیوع پیدا می‌کند، فورا آزاد کنند.
یادآوری می شود در چنین شرایطی و در حالیکه مردم ایران به دلیل اینکه آخوندها ارزشی برای جان انسانها قایل نیستند روزانه با کرونا ویروس پرپر می شوند اما رژیم طی روزهای اخیر اقدام به اعدام کینه توزانه چندی از زندانیان کرده است که این اعدامها از سوی سازمان های حقوق بشری بشدت محکوم شده است.

 

 

پنجشنبه ۴اردیبهشت ۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah