بامداد روز جمعە ٥ اردیبهشت ماه ۹۹ حکم اعدام دو شهروند اهل بانە در زندان مرکزی سنندج بە اجرا در آمد.

این دو شهروند بە نام های پیام (رامیار) مخلص و عبدالواحد فیضی هر دو از سوی بیدادگاه کیفری ١ استان کردستان بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە قصاص محکوم شدە بودند.

رامیار مخلص ٢٨ سالە از سال ١٣٩٤ بە اتهام قتل یک شهروند دیگر به نام هیمن معروف بازداشت شدە بود. همچنین، عبدالواحد فیضی اواخر شهریور سال ٩٦ بە اتهام قتل یک شهروند دیگر به نام افشین بازداشت شدە بود.

 

همچنین  صبح روز پنج‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه۹۹ نیز حکم اعدام یک زندانی سباسی به نام عبدالواسط دهانی، در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. اتهام این زندانی سیاسی به اصطلاح  محاربه و اقدام علیه امنیت ملی ذکر شده بود.

این زندانی  سیاسی روز دوشنبه اول اردیبهشت‌ ماه جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان زاهدان منتقل شده و روز قبل از اعدام به خانواده وی اجازه آخرین ملاقات با او داده شده بود.

عبدالواسط دهانی از ۴ سال پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه از سوی شعبه ۱ بیدادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شده بود و در زندان زاهدان به سر می‌برد.

 

 
جمعه ۵اردیبهشت ۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah