شمار زیادی از کشاورزان اصفهان مقابل سازمان آب منطقه‌ای این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
روز شنبه ۶اردبیهشت‌ماه۹۹ شمار زیادی از کشاورزان اصفهان مقابل سازمان آب منطقه‌ای اصفهان در اعتراض به برداشت های غیر مجاز آب از زایند‌ه‌رود توسط صنایع و اجرای طرحهای غیر قانونی، همچنین در اعتراض به سلب مسئولیت از نظام صنف کشاورزی در ساماندهی زاینده رود تجمع کردند.

تجمع کنندگان تراکتهایی در دست داشتند که از جمله روی آنها نوشته بودند:
حقابه را می گیریم حتی اگر بمیریم
برای ما کشاورزان نبودن آب در تابستان و نداشتن محصول و خشکی درختان همان کروناست.
زاینده رود را زنده میخواهیم
چرا پرت آب رودخانه فقط برای کشاورزان است ولی بقیه سهم خود را با لوله در محل مصرف تحویل می‌گیرند؟

 

 

 

 

 
سخنان نماینده کشاوزران اصفهان: ما چه گناهی کردیم که حق ما را نمیدهید…ما اسیر شدیم..بس کنید..هرروز دربدری و بدبختی ..یه روز بنزین را گرون میکنید یک روز کار یه عده را لنگ میکنید.. بس کنید دیگه ..به داد مردم برسید..

 

 

 

 

شنبه ۶اردیبهشت ۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah