عکس دانشجو شورا فکری

پنج فعال دانشجویی بازداشت شده به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی سراسری علیه شلیک موشک به هواپیمای مسافربری به سی ماه زندان محکوم شدند

این پنج فعال دانشجویی بازداشتی در آمل با اسامی شورا فکری، میثم خلیلی، محسن رضایی، سلمان فرخی و آقای راعی به جرم “تبلیغ علیه نظام” هر یک به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

 
شنبه ۶اردیبهشت ۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah