مصطفی کوچاک، دومین عضو گروه موسیقی «یوروم» پس از ۲۹۷ روز اعتصاب غذا در زندان ترکیه درگذشت.
پیشتر هلن بولک هنرمند انقلابی پس از ۲۲۸روز اعتصاب غذا جان باخته بود.
هلن بولک از هنرمندان گرو‌ه انقلابی یوروم پس از ۲۸۸ روز اعتصاب غذا در ترکیه جان خود را از دست داده بود.
مصطفی کوچاک عضو «گروپ یوروم» به حبس ابد محکوم شده بود و خواسته‌اش از مقامات ترکیه برگزاری دادگاهی عادلانه بود.
«یوورم» در میان روشنفکران و گروه‌های کارگری محبوبیت بالایی دارد.
وکلای این هنرمند ترک در بیانیه‌ای ضمن اعلام مرگ او به دلیل «روزه مقاومت» نوشتند: مصطفی با تقاضای حق دادرسی عادلانه، با مقاومت خود به سمت جاودانگی رفت. همه جهان باید بداند: دولت ترکیه مصطفی را به دلیل رد درخواستی منطقی به قتل رساند».

 

 
شنبه ۶اردیبهشت ۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah