این احکام توسط شعبه یک بیدادگاه رژیم در آمل بدون برگزاری هیچ گونه دادگاهی حتی فرمایشی روز گذشته صادر و امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۹ ابلاغ شد.
علی شکری ، آزاده جوانی ، علی رضا محمدنژاد، آیدین جوانی ، فرشته محمودی ، حسین مصطفی نیا ، میثم خدابنده لو ، حمید محمدی ایرانی ، امین فروحی ، محمدرضا شجاعی ، آیدا جوانی ۱۱ نفر از شرکت کنندگان در تجمعی در شهر آمل در اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین هستندکه به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

 

 
دوشنبه ۸اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah