وزارت امور خارجۀ رژیم تروریست و تروریست پرور حاکم بر ایران در بیانیه ای در واکنش به تروریست نامیدن حزب الله از سوی دولت آلمان و بستن دفاتر این گروه تروریستی مزدور در این کشور با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که انگیزۀ دولت آلمان از اتخاذ چنین تصمیمی دنبال کردن اهداف «دستگاه تبلیغاتی رژیم صهیونیستی و رژیم آمریکا» بوده است.
رژیم آخوندها در نقش پدرخوانده حزب الله لبنان ضمن محکوم کردن تصمیم دولت آلمان، این کشور را تهدید تروریستی کرد که تدبیر»دولت آلمان بی احترامی کامل به ملت لبنان است» زیرا حزب الله لبنان، رسماً و قانوناً عضو دولت و مجلس لبنان است. و نقش کلیدی در مبارزه با داعش در منطقه داشته است و دولت آلمان اینک باید «با نتایج منفی تصمیم خود در مواجهه با گروه های حقیقتاً تروریستی روبرو شود. منظور از داعش هم گروههای مبارز سوری مخالف اسد و کشتار مردم سوریه است.

 

جمعه ۱۲اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah