شبکه خبری سی بی اس از بسته شدن بزرگترین حفره ایجاد شده در لایه ازون خبر داد
بنابه این خبر با آغاز شیوع ویروس کرونا که جهان را متوقف کرد حفره ایجاد شده در لایه ازون بسته شده است.
«کرونا هرچقدر برای انسان کُشنده بود، کره زمین رو دوباره زنده کرد…
لایه ازون یک سپر دفاعی در ساختار جو زمین است که بیشتر اشعه‌های فرابنفش خورشید را به خود جذب می‌کند. بدون لایه ازون، بقای تقریبا هرچیز زنده‌ای در کره زمین غیرممکن است.»
جمعه ۱۲اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah