امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، زینب جلالیان، زندانی سیاسی به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد.
یک منبع نزدیک به خانواده جلالیان در این خصوص به هرانا گفت: «زینب جلالیان پس از خروج از زندان خوی ابتدا به زندان ارومیه و از آنجا به کرمانشاه، سپس به زندان اوین و نهایتا به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. انتقال او به این بند در حالی است که هم‌اکنون حدود هشتاد زندانی که طی روزهای اخیر به زندان قرچک وارمین منتقل شده‌اند در آنجا نگهداری می‌شوند و با توجه به شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها خانواده او به شدت نگران وضعیت او هستند.»

 

 

 

 

 
شنبه ۱۳اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah