صبح روز شنبه ۱۳ اردیبهشت۹۹، گارد زندان تهران بزرگ به چهار درویش زندانی یورش برده و آنها را با ضرب و شتم به تیپ۵ منتقل کرد.

گارد زندان بدون توجه به شیوع کرونا و تفکیک جرائم، این زندانیان را به سالنی که زندانیان عادی در آن زندانی هستند و احتمال وجود ویروس کرونا هم میرود منتقل کرده است.

گارد زندان قصد داشته هر کدام از این زندانیان را به یکی از سالنهای زندانیان با جرائم عادی منتقل کند اما با مقاومت آنها مجبور به انتقال هر چهار نفر به تیپ۵ شده است.

این زندانیان به نامهای محمد شریفی‌مقدم، کیانوش عباس‌زاده، عباس دهقان و مصطفی عبدی در حال حاضر در تیپ۵ هستند و به گفته بستگانشان هیچ اطلاعی از وضعیت سلامتی شان بعد از ضرب و شتم توسط گارد زندان در دست نیست.

پیش از این محمد شریقی مقدم به خانواده اش گفته بود که: «معاون زندان حضور پیدا کرده و ما گفتیم که به دلیل شیوع کرونا و سلامت جانمان جا به جا نمیشویم اما در جواب گفتند که دستور جا به جایی شما آمده و بهرحال و بهر صورت شما را منتقل میکنیم!‌»

یکی از بستگان این زندانیان در توییتر خود نوشت: «طبق تجربه، اول تلفن رو قطع می‌کنن و بعد گارد رو میارن. سعی داشتند هر ۴ نفر رو از هم جدا کرده و در سالن‌های مختلف پخششون کنند که با مقاومتشون هر ۴ نفر رو به یک جا منتقل می‌کنند.»

شایان ذکر است محمد شریفی مقدم بار اول در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و در پی بازداشت گستردهٔ دانشجویان در تاریخ ۹ دی ۹۶ همراه با سه تن دیگر از دراویش گنابادی بازداشت و به بازداشتگاه اوین منتقل شدند، که در نهایت با اعتراض و تحصن دراویش در مقابل زندان اوین که بازداشت این چهار تن را غیرقانونی می‌دانستند آزاد شدند. وی بار دیگر در درگیری‌های گلستان هفتم میان دراویش گنابادی و مأموران حکومتی بازداشت شد وتا زمان تنظیم این گزارش به همراه تعداد دیگری از دراویش گنابادی در زندان تهران بزرگ به سر می برند.

 

 

 
شنبه ۱۳اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah