ساعت یک بامداد روز شنبه ۱۳ اردیبهشت۹۹، نیروهای هنگ مرزی تایباد در مرز افغانستان در یک اقدام جنایت‌کارانه و ضد انسانی، ۵۷ نفر از تبعه افغانستان پس از اینکه یک شب در بازداشت بودند با زور اسلحه به رودخانه هلیل رود که عمق آب آن زیاد است، انداختند و به آنها گفتند که به کشور خودتان برگردید.
کارگران جان به در برده افغان این جنابت را به مقامهای کشور افغانستان اطلاع دادند.
این جنایت باید از سوی دولت افغانستان به سازمان ملل و یک دادگاه بین المللی ارجاع داده شود. دولت افغانستان باید روابط خود با این رژیم را قطع کند. در غیر اینصورت نماینده مردم افغانستان نیست که اینگونه از سوی یک دولت همسایه کشتار می شوند.

 

 

 
یکشنبه ۱۴اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah