دیلی میل نوشت: «نهادهای بریتانیایی که با ویروس کرونا مبارزه می‌کنند، هدف حملات سایبری قرار گرفته‌اند که به رژیم ایران و روسیه مرتبط هستند. هکرهای این رژیمها آن دسته از دانشگاههای انگلیسی را هدف قرار دادند که برای تولید واکسن و کیت آزمایش تلاش می‌کنند».
مرکز امنیت سایبری ملی انگلستان این حملات را «‌‌کاملاً غیرقابل قبول خواند.

 

 

 

یکشنبه ۱۴اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah