بر اساس اخبار رسیده  زنان زندانی در زندان سپیدار اهواز بطور گسترده‌ای به ویروس کرونا مبتلا شده اند اما رژیم خبر آن را پنهان می‌کند.
خبرها حاکی است که بیش از ۵۰ تن از زنان در زندان سپیدار اهواز پس از ابتلاء به بیماری کرونا و داشتن علائم تب و لرز مشابه، به قرنطینه این زندان منتقل شده‌اند. زندانیان باقیمانده در بندها نیز علائمی مشابه سرماخوردگی دارند.
پزشک زندان نیز بیمار است و کسی نیست که بیماران را مداوا کند. زندانیان دارو ندارند. با وجود اینکه خانواده ها دارو تهیه کرده اند، اما داروهای مورد نیاز زندانیان از آنها تحویل گرفته نمی شود.
کسی پاسخگوی خانواده ها برای اطلاع از وضعیت عزیزانشان و تحویلگیری دارو نیست.
بندی که بعنوان قرنطینه، زندانیان مبتلا به کرونا را در خود جای داده، فقط با چند میله از بند زندانیان دیگر تفکیک شده است.
هواخوری زندانیان مبتلا به کرونا با سایر زندانیان مشترک است و فقط زمان هواخوری مبتلایان با دیگران فرق دارد.
شایان یادآوری است وضعیت در زندان سپیدار اهواز بسیار بحرانی است، زندانیان در فروردین۹۹ بدلیل همین وضعیت اقدام به شورش در زندان کردند. این شورش با سرکوب شدید مواجه شد و تعدادی از زندانیان کشته شدند.

 

 

 
دوشنبه ۱۵اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah