حسین تاج وکیل معلم زندانی  اسماعیل عبدی در تماس با خبرنگار حکومتی  ایلنا، در باره آخرین وضعیت فعال صنفی معلمان اسماعیل عبدی گفت: در روزهای گذشته که برای پیگیری پرونده موکلم به اجرای احکام مراجعه کردم، متوجه شدم رای تعلیقی ده سال حبس اسماعیل عبدی مجدداً ابلاغ شده که موضوع اتهامات هم مواد ۵۰۰ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی است.
وی افزود: امیدوارم با پیگیری‌هایی که صورت می‌دهیم، قبل از پایان حبس فعلی ایشان که مربوط به یک حکم دیگر است، آن حکم ده ساله را بلااثر بکنیم.
اسماعیل عبدی در حال گذراندن شش سال حبس خود در زندان اوین است.

 

 
دوشنبه ۱۵اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah