آغاز فعالیت‌های اقتصادی از ۲۳ فروردین در استان‌ها و ۳۰ فروردین در تهران، باعث ایجاد پیک دوم کرونا در برخی مناطق شده است.
به اعتراف رسانه‌های حکومتی تعداد مبتلایان و فوتی‌های بیماری کرونا در ۵ استان افزایش یافته و این استان‌ها را در آستانه پیک دوم کرونا قرار داده است.
روزنامه حکومتی خراسان، یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۹، گزارش داد که ویروس کرونا در ۵ استان پس از چند روز آرام دوباره خیز برداشته است.
براساس این گزارش، «خراسان شمالی، مازندران، خوزستان، بوشهر و اردبیل» استان‌هایی هستند که در آستانه پیک دوم کرونا قرار دارند.

 

 
دوشنبه ۱۵اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah