مایک رایان، از مدیران ارشد سازمان بهداشت جهانی، گفت بخش‌هایی از جهان که درگیر همه‌گیری کرونا هستند با احتیاط خود را آماده بازگشت به زندگی عادی می‌‌‌کنند اما تا زمان کشف واکسن، همچنان خطرات قابل توجه ویروس کرونا وجود دارد.

این مدیر ارشد سازمان بهداشت جهانی گفت که «در سطح جهانی وضعیت هنوز بسیار ، بسیار جدی است.» و در ادامه افزود: «آنچه ما در این مدت آموخته‌ایم این است که ‌امکان کنترل بیماری وجود دارد و می‌توان زندگی جدید اقتصادی و اجتماعی را با یک روش جدید برای محیط‌های کار و با احتیاط و هوشیاری زیاد از سر گرفت.»

با این حال مایک رایان از شیوع کرونا در برخی از کشورهای آفریقای مرکزی و آمریکای جنوبی ابراز نگرانی کرد و گفت که «هنوز شاهد سیر صعودی کرونا در این کشورها هستیم.»

مدیر ارشد سازمان بهداشت جهانی،گفت: «کاهش آمار به این معنی نیست که ویروس کرونا را نابود کردیم بلکه به جایی رسیدیم که امکان کنترل این ویروس وجود دارد و با شرط احتیاط می‌توانیم دوباره زندگی اجتماعی و اقتصادی را از سر بگیریم.»

 

 
دوشنبه ۱۵اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah