قوه قضاییه آخوندی  پس از ۲۶روز دستگیری دو دانشجوی نخبهٔ دانشگاه صنعتی شریف را پذیرفت. امیرحسین مرادی در ۲۲فروردین ناپدید شد و علی یونسی را شبانگاه ۲۲فروردین مجروح و شکنجه‌شده به خانه‌شان آوردند و پس از چند ساعت پدر و مادرش را هم با او بردند و ساعتها تحت فشار بازجویی کردند. متعاقباً دانشجویان دانشگاه صنعتی به اعتراض برخاستند و جویای وضعیت و سرنوشت دوستان خود شدند.

علی مدال طلای دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم را که در سال ۱۳۹۷ در چین برگزار شد کسب کرد و قبل از آن مدالهای نقره و طلای المپیاد کشوری نجوم را در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌دست آورد. امیر حسین نیز برنده مدال نقره المپیاد در سال ۱۳۹۶ است.

 

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قضاییه رژیم  امروز به دستگیری امیرحسین مرادی و علی یونسی اذعان کرد و گفت آنها به مجاهدین وصل شده بودند. وی برای پرونده‌سازی افزود که آنها «اقدامات ایذایی» انجام داده و «به‌دنبال انجام اقدامات خرابکارانه» بودند. علاوه بر این «در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شده که در اقدامات خرابکارانه مورد استفاده قرار می‌گرفت».

وی مزبور خاطرنشان کرد: «در این شرایط کرونایی اصلاً این یک توطئه‌ٔ دشمنان بود، می‌خواستند در این شرایط یک بلوایی در کشور درست کنند که خوشبختانه با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان و اقدام به موقع آنها این توطئه خنثی شد».

رژیم آخوندی   در وحشت از قیام چاره‌ای جز ارعاب و سرکوب و تشدید جو خفقان نمی‌یابد.

 

 

 

 

 

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah