به گزارش رسانه های حکومتی بامداد روز سەشنبە ١٦ اردیبهشت ٩٩ در یک درگیری مسلحانه در منطقه شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان میان سپاه پاسداران و نیروهای مخالف در ارتفاعات کوهستان چلچمە هشت پاسدار کشته و زخمی شدند.
روابط عمومی قرارگاه حمزە سپاه پاسداران در استان کردستان با تایید این خبراعلام کردکە یکی از سرکردگان سپاه جنایت وچپاول پاسداران به نام سرهنگ ”شکیبا سلیمی“ بە همراه پاسدار دیگر بە نام های ”جعفر نظام پور“ و ”محمد شکری“ کشتە شدەاند. شکیبا سلیمی معاون عملیات قرارگاه شهرامفر اطلاعات سپاه در کردستان بود.
در این در گیری در نزدیکی روستای «شاه قلعە» روی دادە و پنج عضو دیگر سپاه پاسداران نیز زخمی شدەاند.
شورش و جنگ آزادیبخش در کردستان و سراسر ایران درست ترین مشی در برابر ستم و سرکوب به مردم کردستان و مردم سراسر ایران است است. ایحاد کانونهای شورشی و تبلیغ قیام آزادیبخش برای سرنگونی رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه وظیفه همه نیروهای مبارز در سرتاسر ایران است.

 

 

 

 

سه شنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah