بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۷اردیبهشت ۱۳۹۹ آمار قربانیان کرونا  در ۳۱۴شهر ایران از ۳۹۵۰۰نفر بیشتر شده است. شمار قربانیان در بوشهر به ۴۳۵نفر، در تهران به ۶۵۶۰نفر، در خوزستان به ۲۰۱۵نفر، در فارس به ۱۰۰نفر، در قزوین به ۴۴۵نفر، در کردستان به ۶۴۰نفر، در لرستان به ۹۹۰نفر و در هرمزگان به ۱۶۳نفر رسیده است. آمار سایر استانها به این ارقام افزوده می‌شود.

با بازگرداندن مردم به سر کار، شمار مبتلایان به کرونا در سراسر کشور شتاب گرفته است و سخنگوی وزارت بهداشت روحانی مجبور شد به آن اعتراف کند. وی امروز شمار مبتلایان جدید در ۲۴ساعت گذشته را ۱۶۸۰نفر اعلام کرد که نسبت به ۱۳اردیبهشت که شمار مبتلایان ۸۰۲نفر بود بیش از دو برابر است و آثار آن در هفته‌های آینده ظاهر می‌شود.

 

 
وضعیت اردبیل قرمز است

یکی از ساکنان شهر اردبیل در تماسی روز چهارشنبه ۱۷اردیبهشت ۹۹ گفت:

«در اردبیل وضعیت قرمز است و هر کسی که کرونا می‌گیرد به جای بستری کردن به خانه می‌فرستند.

یک روستا در اردبیل اهالی‌اش کرونا گرفتند و عده‌یی از خانواده‌ها مردند.

نتیجه سی تی اسکن ۱۰۰۰نفر در اردبیل مثبت شده است. در عرض سه روز این وضعیت اردبیل است».

ظرفیت بیمارستانهای مشهد از بیماران کرونایی پر است

روز دوشنبه ۱۵اردیبهشت کارمندی از بیمارستان رضوی مشهد در تماسی گفت: «بیمارستان رضوی مشهد پر شده است و هم‌چنین سایر بیمارستانها ظرفیت‌شان پر است فقط کسانی‌که خیلی حالشان وخیم است را قبول کرده و بستری می‌کنند. این وضعیت شامل همه بیمارستانهای مشهد می‌شود از جمله بیمارستان امام رضا».

 

شدت گرفتن موج دوم کرونا در ایران
مرکز بهداشت خوزستان : موارد کرونا از حد انتظار فراتر رفته است
محمد علوی، سرپرست مرکز بهداشت خوزستان گفت  که موارد ابتلا به ویروس کرونای جدید در این استان «از حد انتظار فراتر رفته است».
او همچنین میزان آزمایش‌ها در این استان را کم‌تر از نرم کشوری توصیف کرده و افزوده «باید با افزایش موارد نمونه‌گیری برای بیماریابی، مرحله دوم غربالگری را انجام دهیم».

 

 
چهار شنبه ۱۷ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah