۱- محمدرضا اشرفی سامانی، اصفهان
۲- ناهید فتحعلیان، تهران
۳- بیژن کاظمی، کوهدشت
۴- پرستو معینی، تهران
۵- سپهر امام جمعه، تهران
۶- زهرا صفایی، تهران
۷- حمد مهری، قم
۸- کامران رضایی‌فر، تهران
۹- سمیه بیدی، کرج
۱۰- فروغ تقی پور، تهران
۱۱- رسول حسنوند، خرم‌آباد
۱۲- غلامعلی علی پور، آمل
۱۳- مهران قره باغی، بهبهان
۱۴- مجید خادمی، بهبهان
۱۵- مرضیه فارسی، تهران
۱۶- سعید راد، سمنان
۱۷- مسعود راد، تهران
۱۸- محمد حسنی، کرج
۱۹- امیرحسین مرادی
۲۰- علی یونسی
لطفا اطلاع رسانی کنید. این افراد در معرض شکنجه، بد رفتاری و اعدام قرار دارند.

 

 
چهار شنبه ۱۷ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah