محکومیت نسرین جوادی( اعظم خضری جوادی) از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو هیأت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی ( بستا ) توسط دادگاه تجدیدنظر به پنج سال زندان
نسرین جوادی کارگر سابق تجهیزات پزشکی و بازنشسته تأمین اجتماعی است که در تجمع روز جهانی کارگر سال ۹۸ در مقابل مجلس به همراه دیگر کارگران و بازنشستگان دستگیر شد و پس از ۲۹ روز بازداشت به قید وثیقه آزاد گردید و سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام تجمع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به ۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر با حذف دو اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم، حکم پنج سال حبس به اتهام تجمع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور را تأیید نمود.
مصادیق اتهامات واهی که علیه نسرین جوادی مطرح گردیده، شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و حضور در تجمعات و گلگشتهای کارگری و بازنشستگان برای دفاع از حقوق و مطالبات صنفی است. این نوع برخوردهای سیستم قضایی و نهادهای امنیتی خصلت ضدکارگری حاکمیت را بیشتر از پیش آشکار میسازد.
از اطلاعیه اتحادیه آزاد کارگران

 

 
چهار شنبه ۱۷ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah