شهیدانی که نام و نشانشان سنگر پیکار برای آزادی و عدالت است.
در سپیده‌دم یک‌شنبه ۱۹ اردیبهشت سال ۸۹ شیرین علم هولی، فرزاد كمانگر٫ علی حيدريان٫ فرهاد وكيلی و مهدی اسلاميان در محوطه پارکینگ زندان اوین توسط جلادان خامنه‌ای مخفیانه به دار آویخته شدند.
اما چون ستاره ها در آسمان میهن یاد و نامشان می درخشد.
در سالروز شهادتشان یادشان را گرامی می داریم و به روانهای پاکشان درود می فرستیم.روحشان شاد و راهشان در رزم و پیکار برای آزادی و برابری پررهرو باد.
بی‌شک ما نه می‌بخشیم و نه فراموش میکنیم.
جنایتکاران از خشم خلق در امان نخواهند بود.

 

 
جمعه ۱۹ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah