در اعتراف به دوران پایانی حاکمیت آخوندها و خاتمه ماجرای شیادانه اصلاح طلب- اصولاگرا، یک مهره خامنه‌ای به نام ابراهیم فیاض گفت: اصول‌گرایی مرده است.
وی گفت: هیچ‌یک از کاندیداها اصول‌گرا حاضر نیستند کنار بروند. این اتفاق یعنی اصول‌گرایی مرده است. اگر اصول‌گرایی زنده بود قاعدتاً نباید چنین حالتی رخ می‌داد.

 

جمعه ۱۹ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah