ابراهیم گوکچک، نوازنده گیتار بیس گروپ یوروم ترکیه روز پنجشنبه پس از ۳۲۳ روز اعتصاب غذا جان باخت.
مصطفی کوچاک و هلین بولک، دو خواننده گروپ یوروم، ماه گذشته و پس از صدها روز اعتصاب غذا جان خود را از دست داده بودند.
اعضای گروپ یوروم از سوی دولت ترکیه به ارتباط با حزب «جبهه انقلابی آزادیبخش خلق» متهم شده بودند. پس از بازداشت شماری از اعضا، سه هنرمند این گروه در اعتراض به عدم صدور مجوز کنسرت دست به اعتصاب غذا زدند.
گوکچک پیشتر در مصاحبه با مجله فرانسوی پلیتیس گفته بود: تصمیم به اعتصاب غذا بسیار سخت بوده است اما اعضای گروه معتقدند «برای ایستادن در برابر ظلم، باید همیشه آماده مرگ بود.»

 
شنبه  ۲۰ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah