پس از شیوع ویروس کرونا، وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفت تا مدارس را تعطیل کرده و دانش آموزان از طریق اپلیکیشن های آموزشی – سامانه ی شاد- به ادامه  تحصیل بپردازند.

در استان سیستان و بلوچستان از ۷۰۰ هزار دانش آموز، ۴۰۰ هزار تن در این سامانه ثبت نام نکردند.

از دلایل اصلی عدم ثبت نام دانش آموزان در این سامانه، نبود اینترنت، نداشتن گوشی های هوشمند، فقر و عدم آشنایی دانش آموزان و والدین آنها به کار کردن در فضای مجازی می باشد.

در سرتاسر ایران ۴۰۰ مدرسه ی خشتی و گلی وجود دارد که ۲۰۰ مدرسه یعنی نیمی از کل این مدرسه ها در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.

 

 

شنبه ۲۰ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah