مورگان اورتگاس با اشاره به نقش خطوط هواپیمایی ماهان ایر درانتقال ویروس کرونا و نقل و انتقال سلاحهای کشتار جمعی از کشورهای جهان خواست که این شرکت را تحریم کنند.

مورگان اورتگاس در پیامی توییتری هواپیمایی ماهان را عامل نقل و انتقال سلاح‌های کشتار جمعی و حامی تروریسم و رژیم ونزوئلا خواند. خانم اورتگاس خطاب به کشورهای دیگر نوشته است: «با حذر کردن از ماهان ایر، از ویروس کرونا و از خطر تحریم محفوظ باشید.»

 

 
شنبه ۲۰ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah