احمد مازنی، نماینده قلابی مجلس رژیم از تهران، در جلسه علنی مجلس از ظریف خواست که درباره غرامت یک میلیون و ۳۰۰هزار پوندی رژیم به بریتانیا بابت خسارت ناشی از حمله بسیجی های خامنه ای به سفارت انگلیس توضیح دهد.
این مبلغ برای جبران خسارات ناشی از حمله «دانشجویان بسیجی» به سفارت بریتانیا در تهران پرداخت شده است. حمله سازماندهی‌شده به سفارت بریتانیا و باغ قلهک در آذر سال ۱۳۹۱، مناسبات تهران و لندن را به پایین‌ترین سطح خود رساند. در آن حمله، ساختمان و اموال سفارت از جمله چند تابلوی هنری گرانبها تخریب شدند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از احمد مازنی می‌نویسد:ٰٰ«اخیرا در خبرها آمده که این آثار پس از ترمیم به سفارت بریتانیا در تهران برگشت داده شده و مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار پوند معادل ۲۷ میلیارد تومان هزینه خودسری عوامل خودسر از جیب ملت پرداخت شد.»
او خطاب به ظریف گفته است، انتظار می‌رود در این باره روشنگری شود: «آیا این موضوع صحت دارد؟ اگر صحیح است پاسخ دهید که از چه منطقی برخوردار است.»
از منطق باج دهی..

 
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah