به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نیروهای امنیتی روز گذشته ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۹ دو فعال سنی مذهب را بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند.
هویت این افراد، «محمد علی لشکری» و «سعید رشیدی» توسط کمپین تایید شده است.
منابع آگاه در این زمینه به کمپین گفتند: «ساعت ۹ صبح، ماموران پاسگاه نیروی انتظامی شماره ۱۱، به بهانه ی اینکه سعید رشیدی شاکی دارد او را به آنجا فراخواندند اما بعداز یک ساعت مأموران امنیتی وی راهمراه خود به مکان نامعلومی بردند و مسئول نیروی انتظامی درپاسخ به مراجعه خانواده اش، از وضعیت او سعید اظهار بی اطلاعی کردند.»
همچنین گزارش شده در صبح همان روز ساعت ۹ دو خودرو مأموران امنیتی، «محمد علی لشکری» رادر محل کارش دستگیر و با دست بند به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
از دلایل بازداشت این دو‌شهروند سنی مذهب با وجود پیگیری خانواده و نزدیکان این تاکنون اطلاعی در دست نیست.

 

 

 

دوشنبه ۲۲ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah