پس از چهار روز بی خبری از هدایت عبدالله پور زندانی سیاسی محکوم به اعدام، نهادهای امنیتی با تهدید از پاسخگویی به خانواده او امتناع کردند.
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان ـ نه به اعدام، به نقل از سازمان حقوق بشری هه‌نگاو – به دنبال انتقال زندانی سیاسی هدایت عبدلله پور از زندان ارومیه به مکان نامعلوم، امروز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت۹۹ در مراجعه خانواده این زندانی برای پیگیری وضعیت وی، رئیس زندان گفته است این زندانی از سوی نیروهای اطلاعات سپاه به خارج از زندان منتقل شده و برای پیگیری باید به اجرای احکام بروید.
در مراجعه خانواده هدایت عبدالله پور به دادگاه انقلاب، معاونت دادستان با لهنی تهدید آمیز و با کنایه به همسر هدایت گفته است:‌« اداره اطلاعات جواب شما را نمی دهد، پس در قبرستان سراغش را بگیرید!»
هدایت عبدالله پور در روز شنبه۲۰اردیبهشت۹۹ توسط مسولین زندان مرکزی ارومیه از بند زندانیان سیاسی خارج و به مکان نامعلومی منتقل شد و حالا بعد از چهار روز از این انتقال ناگهانی هنوز از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.

 
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah