خبرگزاری رویترز ۲۲اردیبهشت گزارش داد، دولت لهستان یک شبکه تروریستی را کشف و ۴عضو تاجیک آن را دستگیر کرد. این شبکه مشغول عضوگیری برای اقدامات تروریستی بود.
رویترز هم‌چنین افزوده است که ماه گذشته یک فرد لبنانی نیز دستگیر شده که برای تشکیل یک شبکه تروریستی در لهستان و عملیات در سایر کشورهای اروپایی تلاش می‌کرد.
رادیو اروپای آزاد ۲۲ اردیبهشت ضمن انتشار این خبر خاطرنشان کرد: «این اقدام لهستان در حالی است که اتباع تاجیک مظنون به داشتن رابطه با داعش هدف نیروهای امنیتی در آلبانی و آلمان بوده‌اند. در ۲۷فروردین ۹۸ مقام‌های آلمان ۵تبعه تاجیک را که مظنون به تشکیل یک سلول تروریستی داعش بودند و برای حملات در خاک آلمان توطئه می‌کردند بازداشت کردند. دو نفر در این سلول تروریستی متهم به سفر به آلبانی با طرح‌هایی برای انجام عملیات بودند. ۲هفته بعد مقامات آلبانی گفتند آنها یک شهروند تاجیک را که آلمان به‌خاطر عضویت در یک گروه تروریستی داعش دنبال آن بودند بازداشت کرده‌اند».
بدون تردید رژیم ایران پشت این شبکه های تروریستی با هدف ضربه زدن به اعضای مجاهدین در آلبانی است.

 
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah