عفو بین الملل امروز چهارشنبه۲۴اردیبهشت۹۹ در بیانیه ای نسبت به خطر اعدام مخفی چهار زندانی سیاسی هشدار داد و خواستار مشخص شدن محل نگهداری آنان و توقف اعمال خشونت و بازبینی در پرونده اعدام این زندانیان شد.
عفو بین الملل چنین نوشته است:
«عفوبین الملل امروز با انتشار یک بیانیه از مقامات ایرانی خواست که بی درنگ سرنوشت و محل نگهداری حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان ( خفاجی)، سه زندانی در صف اعدام از اقلیت عرب اهوازی و هدایت عبدالله پور، زندانی در صف اعدام از اقلیت کرد، را روشن کند.
امتناع مقامات از ارائه اطلاعات به خانواده های این چهار زندانی به نگرانی ها در مورد شکنجه یا اعدام مخفیانه این زندانیان دامن زده است.
حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصرخفاجیان از ۱۲ فروردین۹۹ و هدایت عبدالله پور از ۲۰ اردیبهشت۹۹ قهرا ناپیده شده و از مکانهای معمول خود در زندان به مکان های نامعلوم منتقل شده اند.
هرچهار نفر در پی محاکمات به شدت ناعادلانه و با وجود در میان بودن ادعاهای جدی شکنجه که هرگز در مورد آن تحقیق نشده، به اعدام محکوم شده اند.
امتناع مقامات از ارائه اطلاعات به خانواده‌ها در خصوص سرنوشت و محل نگهداری این چهار نفر عملی بی رحمانه و غیرانسانی و مصداق ناپدید سازی قهری است که طبق قوانین بین المللی جرم محسوب میشود
مقامات ایرانی باید بی درنگ تحمیل درد و رنج بیشتر به خانواده‌های انان را متوقف کنند. آنها باید بلافاصله محل نگهداری حسین سیلاوی، علی خسرجی، ناصرخفاجیان و هدایت عبدالله پور را اعلام کرده، هرگونه برنامه برای اجرای اعدام آنها را متوقف کنند و پرونده های آنها را مورد بازبینی قرار دهند»

 

 

 
چهارشنبه۲۴ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah