روز چهارشنبه ۲۴ ااردیبهشت ۹۹   وزیر خارجه آمریکادرجریان یک سفر به اسرائیل حکومت ایران را به «دامن زدن به ترور» در دوران شیوع ویروس جدید کرونا متهم کرد.

پمپئو در سخنانی در بیت المقدس گفت:«حتی در دوران همه گیری کرونا در سطح جهان هم ایرانی ها از منابع حکومت آیت الله ها استفاده می کنند تا به ترور در جهان دامن بزنند.

این در حالی است که مردم ایران بسیار رنج می کشند. امری که گویای روحیه کسانی است که این کشور را رهبری می کنند.» این حرف کاملا حقیقت دارد.

در دوران شیوع کرونا رژیم ایران به جای مقابله با این ویروس با آن متحد شده و در داخل سرکوب و در خارج به تروریسم دامن می زند.
این رژیم حتی پزشکان و پرستاران و کسانی که در باره شیوع ویروس کرونا اطلاع رسانی می کنند را دستگیر و زندانی می کند

 
چهارشنبه۲۴ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah