سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گزارش جدیدی که منتشر کرده معتقد است که چین در ماه ژانویه سازمان جهانی بهداشت را تحت فشار قرار داده که در صورت افشای شیوع همه گیری کرونای چین، کمکهای خود در تامین تجهیزات پرشکی را قطع خواهد کرد.
به همین دلیل چین از WHO خواست تا شرایط اضطراری جهانی به دنبال شیوع کروناویروس اعلام نکند.
اطلاعات مذکور به دنبال اطلاعات منتشر شده توسط سازمان اطلاعات آلمان مطرح می‌شود.
سازمان اطلاعات آلمان به اشپیگل گفت رهبر چین از سازمان جهانی بهداشت خواسته تا هشدار اپیدمی جهانی را به تعویق بیندازد.
سازمان WHO در بیانیه‌ای این ادعای شوک آور را بی اساس و غیر واقعی خواند.
وزارت خارجه چین این گزارش را رد کرده است.
اگر این گزارش درست باشد مقامات سازمان بهداشت جهانی هم شریک جرم دولت چین خواهند بود و در شیوع کرونا که باعث مرگ هزاران نفر شده است نقش داشته اند.

 

 

 

 

چهارشنبه۲۴ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah