فراخوان برای حق حیات و آزادی زندانیان سیاسی در ایران، خطاب به میشل باشله کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل نوشت: «ما در فدراسیون حقوق‌بشر ایتالیا با نگرانی عمیق از دستگیری دو دانشجوی برجسته دانشگاه صنعتی شریف (علی یونسی و امیرحسین مرادی) مطلع شدیم. فدراسیون حقوق‌بشر ایتالیا هم‌چنین اطلاعاتی درباره دستگیری اخیر ۱۸نفر دیگر که متهم به فعالیت‌های مخالف هستند، دریافت کرد. این دستگیر‌شدگان در معرض خطر شکنجه هستند و ممکن است با اعدام روبه‌رو شوند» .
فدراسیون حقوق‌بشر ایتالیا در این نامه که توسط آنتونیو استانگو رئیس این فدراسیون امضا شده، خواستار مداخله فوری نهادهای حقوق‌بشری بین‌المللی برای نجات جان دستگیر‌شدگان و اعزام هیأتهای سازمان ملل به ایران برای تحقیق در مورد وضعیت زندانیان شد و تأکید کرد: رژیم ایران هر ساله صدها مجازات اعدام را اجرا می‌کند و چندین مورد از زندانیانی که تحت شکنجه به‌قتل رسیده‌اند، گزارش‌شده است.

 

 

 

پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah