شهریار عطریان، نوید بازماندگان، بهاره قادری، نیلوفر حکیمی، نورا پورمرادیان، احسان الله محبوب راه وفا هموطنان بهایی ساکن شیراز توسط شعبه اول بیدادگاه رژیم در این شهر مجموعا به ۳۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

پیشتر نیز الهه سمیع زاده و سودابه حقیقت دو هموطن بهایی در این پرونده هر کدام به ۶ سال حبس محکوم شدند. این هموطنان سال ۹۷ توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
شهریار عطریان، نوید بازماندگان، بهاره قادری و نورا پورمرادیان، هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری، نیلوفر حکیمی به ۸ سال حبس تعزیری و احسان الله محبوب راه وفا به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

 

 

 
پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah