محمود صادقی عضو مجلس رژیم روز ۲۴اردیبهشت در صفحه توئیتر خود نوشت: «اگر خبر سخنگوی قوه قضاییه درباره‌ٔ علت بازداشت دو دانشجوی نخبه‌ٔ دانشگاه شریف صحت داشته باشد، باید آن را هشدار و زنگ خطری جدی دانست؛ ناامید شدن نخبگان از مبارزه‌ٔ مدنی مسالمت‌آمیز و گرایش آنها به مبارزه‌ٔ مسلحانه و خشونت‌آمیز». (سایت حکومتی همشهری ۲۴اردیبهشت)

ساقی به جام عدل ده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند!

وقتی فقر و فلاکت از سر و کول جامعه بالا می رود. وقتی طبقه ای انگل بر سرنوشت ملتی حاکم میشود و ستم و سرکوب و چپاول فساد سیاستش می شود؛ شورش و قیام مردم و بویژه عصیان روشنفکران جامعه امری کاملا طبیعی است. کما اینکه در زمان شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد و بسته شدن همه راههای فعالیت مسالمت آمیز بطوریکه در سال ۴۲ مهندس مهدی بازرگان در بیدادگاه رژیم شاه گفت ما آخرین کسانی هستیم که با زبان قانون با شما سخن می گوییم و جوانان نخبه به سازماندهی مبارزه مسلحانه روی آوردند.

 

 
پنجشنبه  ۲۵ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah