آیدا یونسی، خواهر علی یونسی دانشجوی زندانی، از راه‌اندازی طوماری الکترونیکی خطاب به دبیرکل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان و جمع‌آوری امضا برای پی‌گیری وضعیت برادرش خبر داد.
در این طومار از مقامات سازمان ملل خواسته شده که وضعیت این دانشجوی زندانی را پیگیری کرده و از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند که او را آزاد کنند.
در این نامه همچنین یادآوری شده که مامورین امنیتی یونسی را هنگام بازداشت مجروح کرده و پیشانی او را شکافته بودند.
بر اساس این طومار، یونسی بعد از بازداشت تنها دو بار توانسته به شکل تلفنی و کوتاه با خانواده‌اش تماس بگیرد و از دسترسی به وکیل محروم بوده است.

 

 

 
جمعه ۲۶ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah