ژیلا کرم زاده مکوندی زندانی سیاسی پیشین و از مادران پارک لاله که در روز ۲۱ آبان ماه سال گذشته، در پارک لاله توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده و پس از بیست روز با وثیقه سیصد میلیون تومانی از بند دو الف سپاه آزاد شده بود، طی حکمی توسط شعبه ۲۹ بیدادگاه انقلاب به شش سال حبس محکوم شد.
در این پرونده «ژیلا کرم زاده مکوندی» بر اساس قانون ۵۰۰ و ۶۱۰ به پنج سال حبس بابت اجتماع و تبانی علیه امنیت نظام و یکسال جهت تبلیغ علیه نظام محکوم شده است که بر اساس قانون ۱۳۴ پنج سال از این حکم قابل اجرا است.
لازم به ذکر است این رای بدوی بوده و اعتراض به این حکم توسط وکیل «ژیلا کرم زاده مکوندی» ارائه شده است.

گفتنی است «ژیلا کرم زاده مکوندی» از “مادران پارک لاله” بوده که در شکل گیری و تداوم فعالیت این گروه طی ده سال گذشته نقش تأثیرگذاری داشته است.

«ژیلا کرم زاده مکوندی» در روز سه‌شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸، بر اساس فراخوانی با شعار “نه به فقر، نه به جنگ و نه به دیکتاتوری” در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، در پی حضور در گردهمایی پارک لاله، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
روز یکشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸، «ژیلا کرم زاده مکوندی» از بازداشت‌شدگان میتینگ پارک لاله با تأمین وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین به‌صورت موقت آزاد شد.

 

 
جمعه ۲۶ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah