آخوند روحانی روز شنبه ۲۷اردیبهشت در جلسه ستاد بحران کرونا خبر داد که وضعیت شیوع کرونا در تهران قرمز است. اما چون پایتخت است، نمی‌شود مراسمی در روز قدس در آن برگزار نکرد.
این حرف روحانی در تناقض با حرفهای قبلی او در اصرار بر بازگشایی مجرمانه کسب و کارها در کشور می‌باشد.
آخوند روحانی از افشاگریها ابراز وحشت کرد و گفت: از روز اول خطر کرونا، من یک خطر بزرگ دیگر را در کنار این ویروس احساس کردم. آن هم حرف رسانه‌های معاند بود که می‌خواستند کشور را به تعطیلی بکشانند.
روحانی در یک دوگانه‌گویی سخیف گفت: ما به‌هیچ عنوان نباید کشور را تعطیل کنیم. چرخ همهٔ کارها باید بچرخد. همهٔ کارها باید انجام شود. البته مردم باید بهداشت فردی را رعایت کنند و دستهایشان را بشویند.

 

 
شنبه ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoona