فریبا عادلخواه یکی از ماله کشان جنایت های ٰرژیم آخوندها که در سفری در راستای خوش خدمتی برای آخوندها به ایران دستگیر واز ١١ ماه پیش در زندان بسر می‌برد، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» به ۵ سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شد. سعید دهقان، وکیل مدافع وی روز شنبه ٢٧ اردیبهشت با اعلام صدور این احکام یادآوری کرد که بر اساس قوانین ایران طولانی ترین حکم جاری می‌شود.

وی تاکید کرد که «این حکم بدوی است» و او و همکارانش در این پرونده «در مهلت قانونی برای رسیدگی مجدد در دادگاه تجدید نظر استان تهران، اعتراض» خواهند کرد.

محکومیت فریبا عادلخواه که چند دهه لابی سینه چاک آخوندها در کادر سیاست مماشات دولت فرانسه بود درس عبرتی است برای همه قره نوکرهای ارتجاع و استعمار!

 

شنبه ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah