روز شنبە ۹۹/۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۰ آقای یاسرامینی آذر دبیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباددستگیر و راهی زندان شد.

آقای امینی آذربه خاطر شرکت درتحصن صنفی انجمن معلمان جهت دفاع ازمطالبات فرهنگیان، ورسیدگی به وضع نابسامان دانش آموزان؛ به ۱۵ماه زندان محکوم شد.

این حکم دردادگاه تجدید نظر استان، پرونده بدون بررسی ، مهر تأیید خورد.

درپی اعتراض نسبت به این حکم غیرعادلانه، پرونده به دیوان عالی کشور وازآنجابرای بررسی مجدد(که برمخدوش بودن حکم مزبوردلالت دارد. ) به تجدیدنظر استان ارجاع داده شد، ولی دراثر فشار و دخالتهای مستمر خلاف شرع وقانون اداره اطلاعات، حکم ناحق مزبورعیناٌتایید شد.

یادآوری می شود ، آقای امینی آذر هنگام دستگیری ، به هیچگونه بیماری مسری دچار نبوده است .
از این پس سلامتی نامبرده به عهده ی مسولان ذی ربط می‌باشد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان

 

 

 
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah