به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ماموران اطلاعات «محمد لله زهی» فرزند خیرمحمد که سرباز معلم بود را از دو راهی پشامگ بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
یک منبع مطلع در این مورد گفت: «محمد لله‌زهی با دریافت تماسی از اداره آموزش و پرورش شهرستان راسک با موتورسیکلت خود قصد رفتن به شهر را داشت که با رسیدن در دوراهی پشامگ توسط ماموران اطلاعات با خودروی شخصی پژو به زور سوار کرده شده و او را با خود برده اند.»
به گفته این منبع: «خانواده او نگران او شده که یک نفر که در دوراهی پشامگ حضور داشته و شاهد ماجرا بوده اطلاع از بازداشت او توسط ارگان های انتظامی و اطلاعات داده است.»
تاکنون علیرغم پیگیری خانواده و نزدیکان آقای لله‌زهی هنوز از دلایل بازداشت و محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.

 
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah