سهیلا حقیقت و شهناز ثابت شهروندان بهایی ساکن شیراز توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پیشتر نیز شهریار عطریان، نوید بازماندگان، بهاره قادری، نیلوفر حکیمی، نورا پورمرادیان، احسان الله محبوب راه وفا، الهه سمیع زاده و سودابه حقیقت دیگر شهروندان بهایی در این پرونده مجموعا به ۴۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان بهایی سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah