روز ۲۷ اردیبهشت ابلاغیه ای الکترونیکی برای اکرم رحیم پور همسر جعفرعظیم زاده کارگر زندانی و دبیر هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ارسال شده است که وی بایست جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه تعیین شده حضور یابد.
این عمل در ادامه تماس مامورین وزارت اطلاعات در روزهای اخیر با وی صورت گرفته است که در جریان این تماسهای تلفنی دست به تهدید اکرم رحیم پور و جعفرعظیم زاده زده بودند و به دنبال آن عظیم زاده را با یک پرونده سازی جدید به دادگاه کشیدند.
جعفرعظیم زاده پس از شنیدن خبر احضار همسرش اعلام کرده است «ذره ای از حق خواهی و مبارزه علیه ظلم و بیداد چه در داخل زندان و چه در بیرون از زندان علیه طبقه کارگر و مردم ایران کوتاه نخواهد آمد و در صورت تداوم این فشارها بر دامنه اعتراضات خود خواهد افزود».
اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

photo_2020-05-18_10-25-03

 

 
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah