آنتونیو گوترش، روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت (۱۸ ماه مه) در آغاز نشست سالانه سازمان جهانی بهداشت(WHO) ویروس كرونا را «بزرگترین چالش زمان ما» توصیف كرد. او برخوردهای متناقض جامعه جهانی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که حل این مشکل تنها با رویکردی جمعی امکان‌پذیر است.
گوترش گفت: «کشورهای مختلف استراتژی‌های مختلف و گاه متناقضی را دنبال کرده‌اند و همه ما بهای گزافی را برای آن پرداخت می‌کنیم.»
وی از برخورد کشورهای گوناگون با پیشگیری از گسترش ویروس جدید کرونا شکایت کرد و گفت که در این باره تنها «توافق بسیار کمی» وجود داشته است. بسیاری از کشورها توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت را نادیده گرفته‌اند و به همین دلیل ویروس در سراسر جهان شیوع یافته است.باید بررسی شود که ویروس از کجا آمده است ، چگونه توانسته است با این سرعت در سراسر جهان گسترش یابد. اما اکنون زمان مناسبی برای آن نیست. جهان باید در همبستگی با یکدیگر عمل کند. باید متحد شویم وگرنه شکست می خوریم.

 

 
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah