خامنه‌ای ۲۸اردیبهشت ۹۹ گفت:
من البته هم‌چنان که سال گذشته هم تأکید کردم و مکرّر هم گفته‌ام- به دولت جوان و حزب‌اللهی معتقدم و به آن امیدوارم.
به‌دنبال این اظهارات دست کم دو عضو مجلس رژیم بود بحث استعفای روحانی مطرح شد. فتحی یک نماینده مجلس رژیم به صراحت گفت برداشت او از حرفهای خامنه‌ای این است که روحانی باید حتماً استعفا بدهد و گودرزی خواستار وارد عمل شدن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی رئیس قضاییه خامنه‌ای شد و خطاب به آخوند شیاد حسن روحانی گفت: اگر نمی‌توانی برو کنار تا کسی بیاید که وضع مردم رو روشن کند.
خامنه ای و رژیمش قادر نخواهد بود برای نظام پوسیده اش فرجه بقا بخرد
این دست و پا زدن ها او را بیشتر و بیشتر در باتلاق سرنگونی فرو میبرد.

 

 

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah