در حالیکه روحانی یا همان حسنک دروغگو ادعا می کند پیک اصلی کرونا در ایران پست سر گذاشته شده است اما درخواست او برای بازگشایی مدرسه ها و حضور دوباره دانش آموزان بر سر کلاس درس توسط دانش آموزان و خانواده ها بایکوت شد. در همین رابطه خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۸اردیبهشت در گزارشی از یکی از مدرسه های تهران نوشت: حیاط مدرسه سوت و کور است… همه منتظر حضور دانش‌آموزان هستند اما تا این لحظه که سه ساعتی از آغاز به کار مدرسه گذشته است، کسی حاضر نشده است.
مدیر یک مدرسه می‌گوید: فکر می‌کنم بیشتر خانواده‌ها استقبال نکنند … (ضمن این‌که) توان ضدعفونی کردن هر روز مدرسه را نداریم این کار اصلاً شدنی نیست.

 

 
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah